Turistično društvo Rakek –  | Rakek, Stražnik, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero


1 aprila, 2012

Občni zbor

Category: Novice – Katarina – 09:08

V četrtek 5. aprila ob 19.30 uri vsi, člani in simpatizerji, lepo vabljeni na občni zbor društva.

Dnevni red Občnega zbora:

1. Pozdrav in otvoritev.
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva
overovitelja zapisnika).
3. Ugotavljanje sklepčnosti zbora.
4. Poročilo predsednika.
5. Finančno poročilo in zaključni račun za l. 2011.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
8. Dodatne volitve v upravni in nadzorni odbor društva.
9. Program dela in finančni načrt za l. 2012.
10. Razprava o programu in finančnem načrtu ter sprejem sklepov.
11. Razno.
Na občni zbor povabite tudi prijatelje in znance, ki bi želeli postati člani društva, ali pa so naši simpatizerji in so pripravljeni priskočiti na pomoč pri akcijah, ki jih izvajamo.
Letna članarina je 10,00 EUR in jo boste lahko poravnali po končanem občnem zboru.

Uradnemu delu bo sledilo družabno srečanje s prigrizkom.

Lepo vabljeni!

Ni komentarjev »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .