Turistično društvo Rakek –  | Rakek, Stražnik, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero


Vodnjak

Vodnjak

Zaradi gradnje železnice so zasuli edini studenec, ki je Rakovcem dajal pitno vodo. Za odškodnino je kraj dobil od železnice vaški vodnjak, v katerega so vodo napeljali iz Cerkniškega potoka.