Turistično društvo Rakek –  | Rakek, Stražnik, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero


General Rudolf Maister

General Rudolf Maister

Unec ni prepoznaven le po furmanstvu in tihotapstvu, pač pa tudi po slovenskem generalu Rudolfu Maistru, ki je leta 1918 poskrbel za zavarovanje slovenske narodnostne meje na Štajerskem. Unški gasilci so mu pred gasilskim domom postavili doprsni kip.