Turistično društvo Rakek –  | Rakek, Stražnik, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero


Železniška postajaŽelezniška postaja

Po izgradnji železnice Dunaj – Trst leta 1857 je Rakek postal središče lesne trgovine, vsak četrtek je bil tržni dan, zgrajen je bil kolodvor, nove trgovine, skladišča za les.