Turistično društvo Rakek –  | Rakek, Stražnik, Rakov Škocjan, Cerkniško jezero


Mali in Veliki naravni most

 

 

 

 

 

 

Mali in Veliki naravni most

V gozdovih skrita kraška dolina je krajinski park že od leta 1949. Po njem se pretaka voda med Cerkniškim in Planinskim poljem. Nastal je, ko se je porušil strop podzemskega rova. Iz razvejanih Zelških jam, izpod navpične stene izvira potok Rak, ki teče najprej pod Malim naravnim mostom, po 2 km površinskega toka pa še pod Velikim naravnim mostom, nato pa se spet izgubi v kraško podzemlje Tkalca jame in proti Planinski jami. Oba mosta sta ostanka stropa nekdanjega podzemskega rova. V času deževja, ko priteče voda iz številnih kraških izvirov, Rak naraste tudi do višine oboka Velikega naravnega mostu. Po dolini je speljana naravoslovna učna pot, ki je opremljena z informativnimi tablami.